Afspil videoen og få mere af vide...
Sharing is caring

Forretningsbetingelser

I henhold til overholdelse af lov 34/2002 af 11. juni vedrørende virksomhedsservices for information og elektronisk handel, vil vi meddele Dem, at CharityAntivirus ApS., der har bopæl på Lergravsvej 59-3, 2300 Copenhagen, er ejer af denne hjemmeside (Du vil finde disse oplysninger i "Notary Public and the Chamber of Commerce"). Virksomheden er registreret som et dansk anpartsselskab (ApS) under navnet CHARITYANTIVIRUS ApS., med CVR nummeret: 35487662

Vi informerer dig om følgende: I tilfælde af, at en e-mail er sendt til os til den adresse, der vises her, eller hvis en dataregistreringsform er udfyldt forsikrer vi, at de personlige oplysninger givet til os vil blive registreret i den fil som CharityAntivirus ApS. er ansvarlig for. Formålet med denne er at besvare kundehenvendelser, opretholde en forretningsmæssig kontakt og udsende via forskellige kanaler, herunder emails eller andre tilsvarende elektroniske medier, reklame eller kampagner om produkter eller ydelser fra virksomheden.

Du vil have mulighed for at afvise at dine data bliver behandlet til reklameformål og til at udøve retten til adgang, berigtigelse, annullering og opposition i overensstemmelse med den gældende lovgivning, ved at skrive til følgende adresse: Lergravsvej 59-3, 2300 Copenhagen, eller til email-adressen: info@charityantivirus.com. CharityAntivirus erklærer, at have implementeret alle nødvendige og relevante sikkerhedsforanstaltninger, og at det har implementeret alle tekniske midler, som de har til rådighed for at undgå tab, misbrug, ændringer, ikke-autoriseret adgang eller tyveri af de data, du leverer.

CharityAntivirus ApS. erklærer, at det har vedtaget alle nødvendige og relevante sikkerhedsforanstaltninger, og at det har etableret alle tekniske metoder inden for sit middel til at undgå tab, misbrug, ændring, ikke-autoriseret adgang eller tyveri af de data, du kan levere.

Hele indholdet af hjemmesiden, og især handelsnavne, firmanavne, industrielle designs, designs, tekster, fotografier, grafik, logoer, ikoner, software og alle andre designs, der kan anvendes i industrien og erhvervslivet, er beskyttet af den industrielle ejendomsret og de intellektuelle rettigheder af CharityAntivirus ApS. Deres anvendelse og / eller reproduktion er derfor forbudt uden udtrykkelig tilladelse fra selskabet.

CharityAntivirus Aps. er ikke ansvarlig for overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder eller industrielle tredjemandsrettigheder som stammer fra optagelse på hjemmesiden for varemærker, firmanavne, industrielle mønstre, patenter, indhold af hjemmesiden på en samvittighedsfuld, korrekt og lovlig måde, og forpligter sig til: a) Ikke for at bruge indholdet til mål eller formål, der strider mod loven, den offentlige moral, de almindelige retningslinjer for god skik og brug eller mod den offentlige orden. b) ikke at reproducere, kopiere, distribuere, give offentlig adgang i form af offentlig kommunikation, omdanne eller ændre indholdet, medmindre tilladelse hertil gives fra selskabets ejer. c) ikke at bruge indholdet af hjemmesiden til at sende reklame, eller anden kommunikation hvis formål er direkte salg eller andre kommercielle formål, uopfordrede meddelelser, der sendes til en gruppe af mennesker, uanset deres formål, og afholde sig fra markedsføring eller udsende sådanne oplysninger i nogen form.

I tilfælde af enhver form for tvist, vil begge parter forsøger at nå frem til en fredelig aftale. Hvis dette ikke er muligt, vil de danske domstole have juridisk kompetence til at behandle sagen, og parterne vil ikke benytte nogen anden jurisdiktion i forbindelse med sagsanlæg.

BRUGERE, DER IKKE ACCEPTERER DENNE POLITIK, MÅ IKKE VIDEREGIVE NOGEN DATA VED HJÆLP AF DENNE HJEMMESIDE, ELLER HAVE TILGANG TIL INDHOLDET AF DENNE HJEMMESIDE.

Europæisk lovgivning

Databeskyttelse

Retten til beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed. Den er forskellig fra, men tæt knyttet til retten til respekt for privatliv og familieliv. Denne skelnen er især foretaget i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Databeskyttelse prioriteres højt i EU. Det centrale stykke lovgivning er Direktiv 95/46/EF, der regulerer beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger. Implementeret i national lovgivning, gælder direktivet for alle EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge.

I Forordning (EF) nr. 45/2001 fastsættes de samme rettigheder og pligter gældende for EU-institutioner og organisationer. Den fastlægger også EDPS som den tilsynsførende med uafhængig tilsynsmyndighed, der har til opgave at sikre, at forordningen overholdes.

Cookie Compliancy
Vi bruger cookies, bare for at spore besøg på vores hjemmeside, gemmer vi ingen personlige oplysninger. Hvis du vil bruge hjemmesiden som tilsigtet venligst ....

Some cookies are required to ensure that the site functions correctly, for this reason we may have already set some cookies.

Other cookies gather anonymous data about how you are using the website, however these will only be set if you give your consent.

For more information, please read our Privatlivets fred