Afspil videoen og få mere af vide...
Sharing is caring

Servicevilkår

1. Slutbruger Licensaftale

Denne Slutbruger Licensaftale ("Aftalen") er en lovlig aftale mellem dig (enten som en person) og CharityAntivirus ("Firmaet") vedrørende brugen af Firmaets licenser eller software og/eller ydelser, der kan inkludere bruger-dokumentation leveret i "online" eller elektronisk form ("Software").

FØR DU KLIKKER PÅ KNAPPEN FOR AT MODTAGE DIN SOFTWARE, BEDES DU VENLIGST LÆSE BETINGELSER OG VILKÅR FOR DENNE AFTALE IGENNEM. VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN FOR AT MODTAGE DIN SOFTWARE, GIVER DU TILLADELSE TIL AT BLIVE BUNDET TIL DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ØNSKER AT BLIVE BUNDET AF BETINGELSERNE OG VILKÅRENE I DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE KLIKKE PÅ KNAPPEN FOR AT MODTAGE SOFTWAREN OG SOFTWAREN VIL IKKE BLIVE DOWNLOADET PÅ DIN PC.

2. Licensbevilling

Med din betaling underlægger du dig følgende betingelser og forhold: Denne Aftale giver dig tilladelse til at bruge en kopi af en bestemt version af vores software. Brugen er til én person og der kan kun være én bruger på ad gangen (medmindre det er en specifik 3-bruger version). Dine rettigheder for brug er ikke eksklusive. Softwaren er i brug på en computer, når det er installeret i en midlertidig hukommelse (f.eks. RAM) eller installeret i en permanent hukommelse (f.eks. hard disk, CD-ROM eller anden lagerenhed) på den pågældende computer. Alle rettigheder som ikke er beskrevet heri, tilhører os!

3. Copyright

Denne software ejes af Firmaet eller af Firmaets leverandører og er beskyttet af Danmarks copyright-love og internationale traktatbetingelser. Vi (og vores leverandører og licensgivere) ejer og beholder alle rettigheder, titler og interesser i og til Softwaren, inklusiv patenter, varemærker, copyrights, forretningshemmeligheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt deri. Derfor må du ikke bruge, kopiere eller distribuere softwaren uden skriftlig tilladelse.

4. Restriktioner

Du må ikke leje, lease, give licens, eller udlåne softwaren, men du må overføre dine rettigheder i denne aftale permanent, hvis du overfører denne aftale, softwaren og alt medfølgende printet materiale, ikke beholder nogle kopier, og hvis modtageren indvilliger i at været bundet af betingelserne og forholdene i denne aftale. Du må ikke lave "reverse engineering", dekompilere, eller skille softwaren ad, undtagen i det omfang de forudgående restriktioner er udtrykkeligt forbudt ved gældende lov. Du må ikke lave fejlrettelser til, eller på anden vis tilpasse eller ændre, eller skabe afledte produkter baseret på softwaren.

5. Ingen garanti

Softwaren er leveret "som besigtiget" uden garanti overhovedet. Du påtager dig hele risikoen og ansvaret for valget af softwaren til at nå dine forventede resultater, og for installationen af, brug af, og resultater opnået med softwaren. Firmaet giver ikke nogen garanti for at softwaren vil være fejlfri eller fri for svigt eller defekter, eller at det et kompatibelt med en bestemt hardware eller software. I det maksimale omfang tilladt efter gældende lov, fraskriver Firmaet sig alle garantier, enten direkte eller indirekte, inklusive men ikke begrænset til indirekte salgbarheds garantier, brugsegnethed til et bestemt formål, og patentkrænkelser hvad angår softwaren og det medfølgende skrevne materiale. Du anerkender hermed at softwaren ikke kan være tilgængelig eller blive ikke tilgængelig grundet et forskelligt antal faktorer inklusiv, uden begrænsning, periodisk systemvedligeholdelse, planlagt eller ikke planlagt, force majeure, teknisk fejl af softwaren, telekommunikations infrastrukturen, eller forsinkelse/forstyrrelse på grund af virus, nægtelse-af-adgang angreb, forøget eller svingende krav, tredjeparts handlinger og forsømmelser, eller enhver anden grund som ligger uden for Firmaets kontrol. Derfor frasiger Firmaet sig udtrykkeligt enhver direkte eller indirekte garanti vedrørende system og/eller software tilgængelighed, adgang, eller ydelse.

6. Begrænset forpligtelse

Ingen erstatningsansvar for følgeskader. Du bærer den fulde omkostning for enhver opstået skade der vedrører brugen af softwaren og informationerne indeholdt i eller kompileret af softwaren, og samspillet (eller fejl ved samspillet) med en bestemt hardware eller software uanset om det er leveret af Firmaet eller tredjepart. I det maksimale omfang tilladt efter gældende lov, vil Firmaet eller dets leverandører eller licensgivere i ingen tilfælde være erstatningsansvarlige overhovedet (inklusiv uden begrænsning, erstatning for tab af driftsoverskud, driftsstop, tab af erhvervsinformation, tab af goodwill, arbejdsstandsning, hardware eller software forstyrrelse, forringelser eller fejl, reparationsudgifter, værdien af timer, eller andre pengetab) som følge af brugen eller manglende evne til at bruge softwaren, eller softwarens manglende kompatibilitet med enhver hardware, software eller brug, selv om du er blevet oplyst om muligheden for en sådan erstatning. I ingen tilfælde vil Firmaets totale forpligtelse overfor dig for alle skader kunne overstige det beløb, som du har betalt for softwaren. Fordi nogen stater ikke tillader undtagelsen eller begrænset forpligtelse for følgeskader eller tilfældige skader, er det ikke sikkert, at de ovenstående begrænsninger gælder for dig.

7. Betaling

Vi accepterer følgende betalingsmetoder: VISA, MasterCard, AMEX, JCB, Paypal and bankoverførsler.

1,2 Euro pr. transaktion, gennemsnitligt 10 % af hver transaktion vil gå til Cleverbridge for deres service som betalingsudbyder (uddybende beskrivelse findes i servicevilkår fra Cleverbridge når transaktionen foretages).

8. Eksportbegrænsninger

Du oplyses om at softwaren er underkastet Europæiske Eksport Administrationsbestemmelser og afvigelser i modsætning til Europæiske lovgivning og bestemmelser er forbudt. Du accepterer ikke direkte eller indirekte at eksportere, importere eller sende softwaren til noget land, slutbruger eller til noget anvendelsesformål der er forbudt efter Europæiske bestemmelser eller lov (inklusiv men ikke begrænset til de lande som den Europæiske Regering har sat embargo over for). Endvidere accepterer du ikke direkte eller indirekte at eksportere, importere eller bruge softwaren i modsætning til de love og bestemmelser fra enhver anden regeringsenhed, der har jurisdiktion over sådan eksport, import, forsendelse eller brug. Du bekræfter og accepterer at hverken den Europæiske Industri og Eksport Administration eller nogen andet regeringsorgan har udstedt sanktioner imod dig eller på anden måde suspenderet, inddraget eller nægtet dig eksport rettigheder. Du accepterer ikke at bruge eller overføre softwaren til nogen slutbrug der relaterer sig til atom-, kemiske- eller biologiske våben eller missilteknologi, medmindre det er godkendt af den Europæiske Regering i henhold til bestemmelser eller specifik skriftlig licens.

9. Din information og Firmaets privatlivspolitik

Ved at indgå denne Aftale accepterer du at Firmaet kan indsamle og beholde informationer om dig, inklusiv dit navn, telefonnummer, adresse, email-adresse og kreditkort- eller bank-betalingsinformation og enhver anden information Firmaet måtte have. Firmaet ansætter muligvis andre firmaer og enkeltpersoner til at udføre arbejde på dets vegne. Eksempler inkluderer færdiggørelse of ordrer, levering af pakker, afsending af post og email, fjernelse af gentagelsespræget information fra kundelister, analyse af data, levere marketingassistance, udføre betalinger og levere kundeservice. Disse har adgang til den personlige information, der er nødvendig for at kunne udføre deres arbejde, men må ikke bruge det til andre formål. Firmaet kan udsende en privatlivspolitik på dets hjemmeside(r) og kan ændre en sådan politik fra tid til anden efter en skønsmæssig vurdering. Du burde læse Firmaets privatlivspolitik før du accepterer denne Aftale for, at få en mere detaljeret forklaring på hvordan dine informationer vil blive gemt og brugt af Firmaet.

10. Generelle abonnementsvilkår og priser

CharityAntivirus er en stærk tilhænger af åbenhed, lethed og enkelhed. Tilmelding til vores produkt og tjenester er ligetil, og det er vores klare mål at vise ALLE vores vilkår og priser.

Vi har ingen skjulte ekstra gebyrer og ingen bindingsperiode.

11. Andre Tilbud

Ved at acceptere denne licensaftale indvilliger du i at modtage opdateringer og tilbud via email, popup og mobiltelefon fra CharityAntivirus, vore partnere eller tredjepart. Du kan til enhver tid afmelde vores tjenester ved at klikke på de forskellige links til afmelding nedenfor. For at afmelde CharityAntivirus’ nyhedsbrev, send venligst en mail til unsubscribe-canewsletter@mysecuritycenter.com Afmeld CharityAntivirus’ markedsføring fra partner, send venligst en mail til unsubscribe-capartnerpromotion@mysecuritycenter.com. Afmeld CharityAntivirus’ markedsføring fra tredjepart, send venligst en mail til unsubscribe-ca3partypromotion@mysecuritycenter.com

12. Generelt

Denne aftale er reguleret af Europæiske love, uden reference til konflikter mellem lovprincipper. Anvendelsen af de Forenede Nationers Internationale Handelskontrakter (CISG) er udtrykkeligt undtaget. Denne Aftale skal ikke være genstand for Uniform Commercial Code (UCC). Enhver strid mellem dig og Firmaet vedrørende denne Aftale vil udelukkende være genstand for den Europæiske jurisdiktion. Aftalen er hele aftalen mellem dig og Firmaet og erstatter enhver anden kommunikation, verbal eller skriftlig, eller annoncering hvad angår softwaren og dokumentationen. Hvis nogen dele af denne Aftale kendes ugyldig, vil resten af Aftalen fortsætte i fuld udstrækning. Ingen dele af Aftalen skal undlades eller ændres undtagen i et skriftlig tillæg underskrevet af autoriserede repræsentanter for Firmaet.

13. Beskyttelse af personoplysninger

Vi meddeler dig, at de personlige data vil blive registreret i filen som CharityAntivirus er ansvarlig for. Filen vil blive brugt til levering af tjenesteydelser, besvare henvendelser samt at sende reklame eller kampagner om produkter eller ydelser for selskabet. Du vil have ret til at afvise, at dine data bliver behandlet til reklameformål og du har ret til at kræve adgang, berigtigelse, annullering eller gøre indvendinger i overensstemmelse med den etablerede gældende lovgivning ved at skrive til følgende email info@charityantivirus.com

Cookie Compliancy
Vi bruger cookies, bare for at spore besøg på vores hjemmeside, gemmer vi ingen personlige oplysninger. Hvis du vil bruge hjemmesiden som tilsigtet venligst ....

Some cookies are required to ensure that the site functions correctly, for this reason we may have already set some cookies.

Other cookies gather anonymous data about how you are using the website, however these will only be set if you give your consent.

For more information, please read our Privatlivets fred